ABORVAC S CS

ABORVAC S CS
Kompozisyonu:

ABORVAC-S CS, B. abortus S 19 aşı suşundan hazırlanmış attenüe canlı liyofilize bir aşıdır. Bir doz aşı 5-10 x 109 (CFU) canlı bakteri ihtiva eder. 100 dozluk bir liyofilize aşıda stabilizer olarak; Enzymatic digest of Casein (Casiton) 6.25 mg, Sucrose 12.5 mg sodium glutamate 2.5 mg bulunur.

Endikasyonlar:

ABORVAC-S CS, sığırları B. abortus'a bağlı brusellozisten korumak için uygulanır. Gebe olmayan sığırlar ile 3 aylıktan büyük her yaştaki dişi sığırları bruselloza karşı aktif bağışıklamak için kullanılır.

Kontraendikasyonlar:

Gebe hayvanlarda aşılamaya bağlı abortlar oluşabileceğinden gebe ineklere uygulanmaması tavsiye edilir. Erkek hayvanlar ile 3 aylıktan küçük buzağılara uygulanmamalıdır. Nadiren de olsa aşıya bağlı anafilaktik reaksiyonlar gelişebilir. Uygulama Şekli ve Dozu :

Özel boyalı sulandırma sıvısı (0.5 mİ, 1.0 mİ, 2.0 mİ, 5.0 mİ ve 10 mİ) ile karıştırılan liyofilize aşı homojen hale getirilir. Hazırlanan aşı, hayvanın gözüne 2 damla (100 ± 4 g\) damlatılarak uygulanır. 4-12 ay sonra bir daha uygulanır.

ABORVAC-S CS Aşısı, sağlıklı 3 aylıktan büyük dişi buzağılar ile dana ve gebe olmayan sığırlara yapılır.

Aşılanan hayvanlar kalıcı işaretlerle işaretlenir.

Aşılama sonrası hayvanların 2 gün serin bir ortamda tutulması tavsiye edilir.

Uyarı:

Sulandırılan aşı 2 saat içerinde kullanılmalıdır.

Aşı suşu attenue- patojenitesi azaltılmış- olmakla birlikte bulaştığı takdirde insanlarda da brusellosis olabilir. Bu sebeple, uygulayıcı aşılama sırasında eldiven, gözlük ve maske kullanmalıdır. Aşı ile temas eden kısımları antiseptiklerle yıkamalıdır.

Yan Etkiler:

Nadiren olmakla birlikte hayvanlarda aşılamayı takip eden 2 saat içerisinde gelişebilecek anafilaktik şok halinde 1/5000’lik atropin sülfat eriyiğinden 12 saat ara ile 2 kere 10 mİ deri altı yolla verilmelidir,

imhası Gereken Aşılar İçin İmha Koşulları:

İmha edilecek aşılar otoklavda (121 °C'de 30 dakika) inaktive edildikten sonra foseptik çukuruna atılır. Saha şartlarında ise aşı içerisinde yeterince su olan bir kap içerisinde 5 dakika kaynatıldıktan sonra derin olarak toprağa gömülür.

Yasal Arınma Süresi:

Aşılanan hayvanlar 3 ay geçmeden kesilmemelidir.

Saklama Koşulları:

Aşı, karanlık ortamda ve +2 /+8 °C’de saklanır.

Ambalaj Şekli:

5 dozluk liyofilize aşılar 0.5 mİ, 10 dozluk liyofilize aşılar 1.0 mİ, 20 dozluk liyofilize aşılar 2.0 mİ, 50 dozluk liyofilize aşılar 5.0 mİ ve 100 dozluk liyofilize aşılar 10 mİ özel boyalı sulandırma sıvısı ile birlikte ambalajlanmıştır. Ayrıca her ambalaj içerisinde 1 adet steril damlalık bulunur.

Üretim İzin Belgesini büyütmek için resme tıklayınız


Diğer Ürünlerimizden Bazıları