Eschericihia coli + Ornithobacterium r.

Eschericihia coli + Ornithobacterium r.
işletmesi için üretilmiştir. İşletme haricinde kullanılamaz ve pazarlanamaz.

Kompozisyonu:

E.coli + ORT otovaksini, hindilerden izole edilmiş Escherichia coli suşları ile Ornithobacterium rhinotracheale serotip A ve serotip B suşlarından

.. adjuvantı ile hazırlanmış, inaktif kombine bir aşıdır.

Endikasyonları:

E.coli + ORT otovaksini, kümes hayvanlarını Eschericihia coli ve Ornithobacterium rhinotracheale enfeksiyonlarından korumak için kullanılır.

Kontraendikasyonlar:

Kontraendikasyon tespit edilmemiştir.

Uygulama şekli ve dozu:

E.coli + ORT otovaksini, 100 mİ ve 250 mİ lik şişelerde hazırlanır. Bir doz 0.5 mİ dir. Boyundan SC (derialtı) yolla yapılır.

Uyarı:

Aşı enjektöre çekilmeden önce alt üst edilerek iyice karıştırılmalıdır.

Yan Etkiler:

Yan etki tespit edilmemiştir.

İmha Koşulları:

İnaktif aşı olduğundan imha için özel durum gerektirmez.

Saklama Koşulları:

Aşı, karanlık ortamda ve +2 /+8 °C'de buzdolabında saklanır. Dondu­rulmamalıdır.

Ambalaj Şekli:

200 ve 1000 dozluk olarak ambalajlanır.

Üretici:

Vetal Hayvan Sağlığı Ürünleri A.Ş.

Yasal Uyarı:

Aşı, otojen olarak özel hazırlandığından/'Vefer/ner Tıbbi Ürünler Hakkında Yönetmelik'in 76. Maddesinde belirtilen "Otovaksin üretimi, dağıtımı, kullanımı, kayıt ve bildirimleri" hükümlerini kapsar.

"SADECE HAYVAN SAĞLIĞINDA KULLANILIR."

Üretim İzin Belgesini büyütmek için resme tıklayınız

İzin Belgesi Yüklenmemiş


Diğer Ürünlerimizden Bazıları