MANTARVAC

MANTARVAC
Kompozisyonu:

Mantarvac Aşısı; buzağı, dana ve ergin sığırlarda Trichophyton (Ringvvorm) hastalığına karşı koruyucu ve tedavi edici olarak kullanılan inaktif Trichophyton Verrucosum sporları içeren yağ adjuvantlı bir aşıdır.

Her doz inaktif aşıda CFU 5x107/mİ titrede mantar sporu bulunur.

Her doz aşıda:

Yağ adjuvant : %50 ( 5 ml’lik bir doz aşıda 2.5 mİ yağ adjuvantı)

Thiomersal : % 0.02 ( öml'lik 1 doz aşıda 1000 mikrogram )

Formaldehid : %0.01 (5ml'lik 1 doz aşıda 10 mikrolitre )

Trichophyton Verrucosum sporu CFU 5x107 /mİ

Endikasyonları ve kontraendikasyonları:

Sığırların Ringworm hastalığına karşı koruyucu ve tedavi amacıyla uygulanır.

Besi kondüsyonu iyi olmayan, klinik yada subklinik olarak viral, bakteriyel ve paraziter hastalıklara maruz kalmış hayvanlara uygulanmaz

Uygulama ve dozaj:

Aşı koruyucu ve tedavi maksatlı olarak buzağı, dana ve ergin sığırlara 5 mİ intramuskular (İ.M.) yolla 30 gün arayla 2 kez uygulanır. Daha sonra yılda 1 kez uygulanır.

Gebe hayvanlara uygulama zamanları konusunda kesin veriler, aşı deneme üretimleri ve uygulama çalışmalarından sonra yazılacaktır. Bağışıklık süresi hakkındaki bilgiler de deneme üretimlerinden sonra güncellenecektir.

İnaktif .yağ adjuvantlı aşı; ergin sığır, dana ve buzağıların boyun bölgelerinin orta 1/3 ile alt 1/3 bölgenin birleştiği orta alana derin kas içi olarak verilir.

Soğuk zincirde taşınan ve aşılama esnasında soğuk bir ortamda muhafaza edilen aşı şişesinden; buzağı, dana ve ergin sığırlar için koruyucu ve tedavi amacıyla steril bir enjektörle 5 mİ olacak şekilde aynı miktarda aşı çekilir ve kas içi yolla uygulanır.

Aşılamadan sonra aşı verilen bölge ovulmamalıdır. Uygulanmaya başlanan aşı, 6 saat içerisinde kullanılmalı ve bu süre zarfında güneş ışığı ve ısıdan korunmalıdır.

Aşı uygulamalarında asepsi ve antisepsi kurallarına kesinlikle uyulmalıdır.

Uyanlar:

Ürün yasal yetkililerce uygulanmalı ve takip edilmelidir Yetkililerden başka kişiler tarafından yapılan uygulamalardan doğacak sonuçlardan üretici firma kesinlikle sorumlu değildir. Beklenmeyen bir etki görüldüğünde en yakın Veteriner Hekime baş vurulmalıdır.

Yan etkiler:

Literatürlerde benzer aşılarda: "Aşılamadan sonra enjeksiyon yerinde sert veya yumuşak şişlikler (ceviz veya yumruk büyüklüğünde) oluşur, bu oluşumlar 7-14 gün içinde kaybolur." ibareleri vardır.Bu konuda kesin veriler aşı üretimi yapılıp hayvanlarda zararsız ve bağışıklık çalışmaları sonucu elde edilecek verilerle saptanıp, ilgili bölüme yazılacaktır.

Saklama koşulları:

Aşı, +2°C/ +8°C ‘de buzdolabında saklanır.

Ambalaj şekli:

Aşı; 20. 50, 100 ve 200 ml'lik ambalajlarda sunulmaktadır.

Yasal arınma süresi:

 İmha Şartları :

Otoklavda 121 °C'de 30 dakika imha için tutulduktan sonra foseptik çukura atılır. Saha şartlarında derin olarak toprağa gömülür.

Üretim İzin Belgesini büyütmek için resme tıklayınız

İzin Belgesi Yüklenmemiş


Diğer Ürünlerimizden Bazıları