NOVYGEN-P

NOVYGEN-P
        

Kompozisyonu:

NOVYGEN-P Cl. perfringens tip C,D ve Cl.oedematiens tip A anakültürü ile hazırlanan Alüminyum hidroksit ve Saponin'le adjuvantlanmış, anaktif toksoid kombine bir aşıdır. Endikasyonları:

Aşı, koyun ve keçilerin Enterotoksemi (pulpy kidney ve Struck), kuzuların bulaşıcı karakterli Dizanteri'sine ve koyunların Enfeksiyöz Nekrotik Hepatitis hastalıklarına karşı koruyucu amaçla uygulanır.

Kontraendikasyonları:

Aşı, doğumuna 6 hafta kalanlara ve enterotoksemi, Enfeksiyöz Nekrotik Hepatitis belirtileri başlamış olan hayvanlara yapılmamalıdır.

Uygulama şekli ve dozu:

 • Kullanımdan önce oda ısısına kadar ılıtıldıktan ve iyice çalkalandıktan sonra enjekte edilmelidir.
 • Aşının dozu koyunlar için 2 mİ. kuzular için 1 ml’dtr. İlk kez aşılanacak koyunlar 21 gün ara ile 1 mİ ve 1 mİ, kuzular ise yine aynı ara ile 0.5 mf ve 0.5 mİ aşı ile iki defa aşılanırlar.
 • Bir önceki dönemde aşılanmış hayvanlara 1 ml’lik tek doz aşı uygulanması yeterlidir.
 • Aşı koltuk altı yünsüz bölgeye deri altı tatbik edilir.
 • Keçilerde de koyunlarda olduğu gibi kullanılır.
 • Kuzu dizanterisine karşı ise 21 gün ara ile 0.5 mİ ve 0.5 mİ olarak kullanılır.

Önemli uyanlar:

 1. Sadece sağlıklı hayvanlara yapılmalıdır.
 2. Aşılama esnasında aşı şişesi düzenli aralıklarla çalkalanmalıdır
 3. Açılan her aşı şişesi aynı gün içinde kullanılmalıdır.
 4. Aşı uygulamalarında asepsi ve antisepsi kurallarına uyulmalıdır.
 5. Aşı endikasyon spektrumunda belirtilen hastalıklardan biri ile hasta hayvanlarda kullanılmamalıdır.
 6. Aşı naklinde soğuk zincire mutlaka uyulmalıdır.

Ürün yasal yetkililerce uygulanmalı ve takip edilmelidir. Yetkililerden başka kişiler tarafından yapılan uygulamalardan doğacak sonuçlardan üretici firma kesinlikle sorumlu değildir. Beklenmeyen bir etki görüldüğünde en yakın Veteriner Hekime baş vurulmalıdır.

Yan etkiler:

Bazı hayvanlarda aşı enjeksiyon yerinde adjuvanta bağlı hafif şişkinlik oluşabilir. Çok ender de olsa aşırı duyarlı hayvanlarda anafilaktik reaksiyonların gözlemlendiği durumlarda, alerjik adrenerjik ve antihistaminik preparatlarla kontrol altına alınabilir.

İmhası gereken aşıların imha koşulları:

Otoklavda 121 °C’de 30 dakika imha için tutulduktan sonra foseptik çukura atılır.

Yasal arınma süresi:

Yoktur.

Saklama koşulları:

Aşı, + 2 °C / + 8 °C (buzdolabı şartlarında) saklanmalıdır. Kesinlikle dondurulmamalı, ışıktan ve ısıdan uzak tutulmalıdır.

Ambalaj şekli:

Aşı, 50 ve 100 ml’lik şişelerde ambalajlanır.

 

Üretim İzin Belgesini büyütmek için resme tıklayınız


Diğer Ürünlerimizden Bazıları