PASKOLİSER

PASKOLİSER
        

Kompozisyonu:

Kuzu ve buzağıların neonatal dönemde septisemilerine sebep olan Kolibasilloz ve Pastörelloz enfeksiyonlarının korunma (pasif bağışıklama) ve tedavileri için hazırlanmış hiperimmun serumdur.

Endikasyonları ve kontraendikasyonları:

Kuzu ve buzağılara doğar doğmaz yapılır. Kuzu ve buzağılarda Pastörelloz pnömonilerinin tedavisinde ve transport öncesinde koruyucu olarak kullanılır. Kontraendikasyon tespit edilmemiştir.

Uygulama ve dozaj:

Koruyucu amaçla kuzulara 5 mİ, buzağılara 20 mİ uygulanır. Tedavi için ise kuzulara 10 mİ, buzağılara 40 mİ derialtı veya kasiçi yolla uygulanır.

Uyarılar:

Serum şişeleri çalkalanmamalı ve enjeksiyon sırasında asepsiye riayet edilmelidir.

Yan etkiler:

Tespit edilmemiştir.

Yasal arınma süresi:

Yoktur.

Saklama koşulları:

+ 2 'C / + 8 C'de ve karanlıkta tutulmalıdır.

Ambalaj şekli:

20 ve 50 ml'lik şişelerde ambalajlanır.

imha şartları:

Çevre için zararlı değildir.

 

Üretim İzin Belgesini büyütmek için resme tıklayınız


Diğer Ürünlerimizden Bazıları