POXVAC

POXVAC
Tanımı:

POXVAC, hücre kültürlerinde hazırlanan liyofilize ve attenüe bir aşıdır.

 Bileşimi:

Her doz aşı içeriği;     Koyun-keçi çiçek virüsü       > 1025TCIDm

                                Sukrose                                 % 10

                   Laktalbumin hidrolizat                  %5 içerir

 

 

Endikasyonu:

Aşı; koyun ve kuzuları koyun çiçek hastalığına, keçi ve oğlakları keçi çiçek hastalığına

karşı korumak amacıyla uygulanır.

Dozaj ve uygulama yöntemi:

  1. Aşı, 6-12 haftalık sağlıklı kuzu ve oğlaklara 0.2 mİ, 3 aylıktan büyüklere 0.5 mİ olarak uygulanır.
  2. Aşı, koyun ve kuzularda koltuk altına yönsüz bölgeye, keçi ve oğlaklarda kuyruk altına deri altı yolla tatbik edilir.
  3. Aşı, kullanılacağı zaman kuru aşı aseptik olarak diluentinden alınan bir miktar sıvı ile sulandırılır, köpürtmeden çalkalanır, tekrar enjektörle geri çekilerek sulandırma sıvısına ilave edilir.

Önemli uyarılar:

  1. Gebeliğin son 6 haftası ile doğumdan sonraki ilk ayda hastalık çıkmayan yerlerde aşılama yapılmamalıdır.
  2. Sulandırılan aşı. sulandırıldıktan sonra 2 saat içinde kullanılmalıdır. Sulandırılmış aşı her türlü ısı ve güneş ışığından korunmalı, aşırı ısınmış sulandırma sıvısı şişeleri de soğutulduktan sonra kullanılmalıdır.
  3. Uygulamada, asepsi ve antisepsi kurallarına kesinlikle uyulmalı,iğne ve enjektörler kimyasal maddelerle temizlenmemelidir.
  4. Aşılamadan sonra geçici bîr ateş yükselmesi ile uygulama bölgesinde sert veya yumuşak şişlikler (0.2-5 cm çapında) ve kuru nekrotik kabukların oluşması normal sayılır.

Ferdi olarak lokal ve genel aşı reaksiyonlarıda görülebilir.

  1. Bağışıklık 21 günde oluşur. Süresi 8 aydır.
  2. Bu ürün, yasal yetkililerince uygulanır ve takip edilir. Veteriner Hekim veya Veteriner Sağlık Teknisyenleri dışında yapılan uygulamalar ve sonuçlarından ÜRETİCİ firma kesinlikle sorumlu olmayacaktır.

İmha koşulları:

İmha işlemi iki aşamada gerçekleştirilir.

Otoklavda 1.2 atm basınç altında 121 ;C’de 1 saat süreyle imha edilir.

Son işlem olarak foseptik çukurlarına gönderilir.

Depolama:

Liyofilize aşı, karanlıkta ve + 2 C/ + 8 "C'de saklanmalıdır.

Ambalaj şekli:

Aşı, 20 dozluk flakonlarda 10 mİ. 50 dozluk flakonlarda 25 mİ, 100 dozluk flakonlarda

50 mİ ve 200 dozluk flakonlarda 100 mİ sulandırma sıvısı ile birlikte ambalajlanmıştır.

Üretim İzin Belgesini büyütmek için resme tıklayınız


Diğer Ürünlerimizden Bazıları