RBPT-ANTİJEN

RBPT-ANTİJEN
        

Kompozisyonu:

vetal Rbpt antigen; B. abortus S99 suşundan hazırlanmış, roz bengal boyası ile boyanmış ölü bakteri içeren bir antijendir.

Kullanım alanı:

vetal Rbpt antigen,S (smooth) brusellalara (B. abortus, B. melitensis, B. suis ) spesifik antikorları saptamada ve brusellozis tanısında tarama testi olarak kullanılır. Asidik karakterde olduğundan IgMTeri inaktive ederek, IgGTerte reaksiyona girer. Serolojik olarak pozitif bulunan serum örneklerinin SAT ve/veya KFT veya ELISA testleri ile doğrulanması gerekir. Bazı bakterilere (Y. enterocolitica 09, bazı Salmonella spp.. E. coli spp. gibi) karşı gelişen antikorlarla çapraz / nonspesifik reaksiyonlar görülebilir.

Uygulama şekli:

  • Serum ve Vetal Rbpt antigen oda ısısında 10-15 dakika bekletildikten sonra, lam, porselen fayans veya çukur pleyt üzerine 1 damla (30 µl ) vetal rbpt antigen damlatılır.
  • 100 damlası 3 ml'ye ayarlanmış pastör pipeti yardımıyla 1 damla (30 µl) test edilecek serum numunesi. antijenin uzağına olmak üzere aynı çukura ilave edilir.
  • Serum ve antijen bir kürdanla karıştırılır, ileri geri, aşağı yukarı rotasyonlarla antijen+antikor reaksiyonunun oluşmasına çalışılır.
  • Sonuç, en geç 4 dakika içerisinde değerlendirilir.

Değerlendirme:

iri taneli aglutinasyon                  ++   pozitif

Küçük tanecikli aglutinasyon      + pozitif

Homojen karışım                       (-)             negatif olarak değerlendirilir.

Uyarı:

Her kullanımdan önce vetal RBPT antigen çalkalanmalıdır.

İmha koşulları:

Otoklavda 121 °C’de 30 dakika imha için tutulduktan sonra foseptik çukura atılır. Saha şartlarında derin olarak toprağa gömülür.

Saklama koşulları:

vetal rbpt antigen, karanlık ortamda ve +2 °C / + 8 °C’de saklanır.

Ambalaj şekli:

2.5 mİ, 5 mİ ve 10 mİ şişelerde, her damlası 30 pl ‘ye ayarlanmış antijen damlalığı, kürdan ve plastik pleytle ambalajlanmıştır.

Üretim İzin Belgesini büyütmek için resme tıklayınız


Diğer Ürünlerimizden Bazıları